Rights and Protections for Temporary Workers - Hungarian

Ideiglenes munkavállalók jogai és védelme - Magyar

Ha az Egyesült Államokban munkát vállal vagy tanulni megy, meggyőződésünk, hogy tartózkodása az Ön számára kedvező lesz. Ha bármilyen problémája lenne, tudnia kell a jogait és, hogy kérhet segítséget! Minden ideiglenes munkavállalónak és munkáltatónak be kell tartani az Egyesült Államok törvényeit és javasoljuk, hogy jelentsen bármilyen törvénysértést vagy bántalmazást, valamint kérjen segítséget.

Wilberforce Collage Image.png

Hívja az Országos Emberkereskedelmi Forródrótot a 1-888-373-7888 számon vagy látogasson el a humantraffickinghotline.org weboldalra, ha úgy érzi eltérő bánásmódban van része vagy nem érzi magát biztonságban.

Az oldalon található információ tartalmazza a forródrótot és bővebb információt talál a jogairól nem-bevándorló vízum tulajdonosaként különböző munkavállalási vagy tanulói vízum kategóriákban. Hasznos tippeket talál az oldalon az Egyesült Államokban való tartózkodásához, például hogyan tartson írásos feljegyzést a munkaidejéről és milyen biztonságos és elérhető helyen legyenek az utazási papírjai tárolva. Az Egyesült Államok kormánya ezt az információt a William Wilberforce Emberkereskedelem Áldozatainak Védelméről szóló újraengedélyezési törvény (Közjog 110-457) ösztönzésére nyújtja, amely megerősíti az Egyesült Államok kormányának elkötelezettségét az emberkereskedelem és a munkaügyi visszaélések elleni küzdelemben.

Medical-Worker-Banner_10052022

ISMERD MEG A JOGAIDAT

Meggyőződésünk, hogy az Egyesült Államokbeli tartózkodása kielégítő lesz. De ha bármi kellemetlen történne, vannak jogai!

Joga van:

 • A méltányos fizetéshez
 • A diszkriminációtól való mentességhez
 • A szexuális zaklatástól és a szexuális kihasználástól való mentességhez
 • Egy egészséges és biztonságos munkahelyhez
 • A szakszervezeti, bevándorlási, és munkajogi szervezetektől segélyért folyamodni
 • Egy megalázó munkahelyet otthagyni

HA ROSSZUL BÁNNAK ÖNNEL, FORDULJON SEGÍTSÉGÉRT AZ ORSZÁGOS EMBERKERESKEDELMI FORRÓDRÓTON AZ 1-888-373-7888 SZÁMON (AZ USÁ-BAN), VAGY KÜLDJÖN SMS-T „HELP” [„SEGÍTSÉG”] MEGJELÖLÉSSEL A 233733 SZÁMRA, (AZ USÁ-BAN), VAGY EMAIL-EN A NHTRC@POLARISPROJECT.ORG CÍMRE

KÉPZETT SPECIALISTÁK ÁLLANDÓAN KÉSZEK SEGÍTENI TÖBB MINT 200 NYELVEN. NEM KELL MEGADNIA A NEVÉT, ILLETVE FELFEDNI KILÉTÉT. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A: WWW.HUMANTRAFFICKINGHOTLINE.ORG HONLAPON TALÁLHATÓ

Ha közvetlen veszély fenyegeti, hívja a rendőrséget a 911 számon (az USÁ-ban). Ismertesse a vészhelyzetet, mondja meg tartózkodási helyét és hogy milyen számról telefonál. Ha nem beszél angolul, kérjen tolmácsot. Amikor a rendőrség megérkezik, mutassa meg nekik ezt a füzetet és számoljon be hogy milyen sérelem érte.

Ha A-3, G-5, H, J, NATO-7, vagy B-1 nem-bevándorló, háztartási alkalmazott vízumot kapott, ezt a füzetet a vízum interjú alkalmával kell kézhezkapnia. A vízum kézbesítését megelőzően, egy konzulátusi alkalmazott köteles hitelesíteni, hogy Ön megkapta, elolvasta, és megértette a füzet tartalmát. Ha ez nem történt meg, akkor a konzulátusi alkalmazott köteles a füzetet Önnek átnyújtani és ismertetni Önnel annak tartalmát. Továbbá, válaszolnia kell minden kérdésre, amely a füzetben található információval kapcsolatban felmerül.

A VÍZUM STÁTUSZÁTÓL FÜGGETLENÜL IS VANNAK JOGAI

Ha úgy érzi, hogy jogait megsértették, jelentse be ezt a tényt egy kormányszervnél, szakszervezetnél, nem-kormányzati szervnél, illetve egy olyan szervnél, ahol tudnak Önnek segíteni. Ha nem ért angolul, kérjen tolmácsot.

1. A méltányos fizetéshez való jog

 • Joga van az összes elvégzett munkáért járó fizetéshez.
 • Legtöbb munkakörben joga van legalább a szövetségi bérminimumhoz. A jelenlegi bérminimumról tájékozódhat a https://www.dol.gov/agencies/whd/minimum-wage honlapon.
 • Joga lehet a bérminimumnál magasabb fizetéshez, ha:
  • Olyan államban, városban, vagy megyében dolgozik, ahol magasabb a bérminimum.
  • A munkaszerződése/vízum programja magasabb fizetést igényel.
 • Lehet, hogy joga van másfélszeres túlóra díjhoz annyi órára, amennyit a heti 40 órán túl dolgozott. Például, ha a szokásos bére 10 dollár óránként, munkaadója kötelezhető arra, hogy a heti 40 órán túl végzett munkáért óránként 15 dollárt fizessen.
 • A munkaadója által visszatartott összeget levonásnak nevezzük. A munkaadója világosan meg kell magyarázzon Önnek minden egyes levonást, amit a bér összegéből visszatart.
 • Illegálisak lehetnek a levonások, ha kevesebb összeg marad a levonások után, mint a legálisan megkövetelt bér összege. Rendszerint a munkaadó nem vonhatja le az egyenruha, biztonsági felszerelés, szükséges szerszámok, készletek, felszerelések, és toborzási költségek összegét. Bizonyos vízumkategóriákkal ingyenes szállás is jár.

TANÁCS: Vigye magával ezt a füzetet az USÁ-ba, hogy ott hivatkozhasson a benne foglaltakra.

Field-Worker-Banner_10052022

TANÁCS: Tartózkodási időtartamának függvényében előfordulhat, hogy egészségbiztosítást kell kötnie. Az is lehetséges, hogy joga lesz pénzbeli támogatáshoz az egészségbiztosítás költségének csökkentésére.

 • A jogilag engedélyezett levonások közé tartoznak azok, amelyeket Ön választ, pl. egészségi biztosítás, szakszervezeti díj, vagy fizetési előleg, valamint azok a levonások, amelyekre a munkaadót kötelezik, mint pl. bíróság által elrendelt gyerektartás vagy tartásdíj összege, vagy csődeljárási költségek. Kevés kivétellel, a nem-bevándorló vízummal rendelkező USÁ-ban dolgozó egyének kötelesek szövetségi és állami jövedelmi adót, valamint az alkalmazottra háruló hozzájárulást fizetni. Ön és munkaadója megegyezhetnek abban, hogy a jövedelmi adót levonják a béréből. Munkaadója általában levonja a béréből az alkalmazottra eső hozzájárulást, mint pl. a Társadalombiztosítás és Medicare (Állami betegbiztosítás) költségeket.

2. Jog a diszkriminációtól való mentességhez

 • Törvényellenes a munkaadójának Önnel eltérően, vagy tisztességtelenül bánni a kora (ha 40-nél idősebb), neme vagy nemi hovatartozása, faja, nemzeti eredete, etnikuma, bőrszíne, vallása, genetikai információja (beleértve a család egészségi adatait), vagy fogyatékossága miatt.
 • Alkalmazója nem bánhat Önnel máskép mert Ön nő, terhes, szoptat, vagy mert teherbe eshet.

3. Jog a szexuális zaklatástól és szexuális kihasználástól való mentességhez

 • Törvényellenes a munkaadójának Önt szexuálisan zaklatni. Munkaadójának tilos sértő, szexuális, vagy nemmel kapcsolatos megjegyzéseket tennie.

TANÁCS: Mielőtt az USÁ-ba utazna, kérjen tanácsot vendégmunkás szervezetektől vagy azoktól, akik már dolgoztak ott vendégmunkásként. Tőlük kaphat olyan neveket, telefonszámokat, szervezetek nevét, akikkel kapcsolatba léphet, ha problémája vagy kérdése merülne fel az USÁ-ban való tartózkodása alatt.

Kitchen-Worker-Banner_10052022

 • Törvényellenes a munkaadójának Önt szexuálisan kihasználni, beleértve:
  • Kínálkozni, bármilyen szexuális aktus teljesítésére;
  • Szexuális módon megérinteni Önt;
  • Erőltetni, csellel rávenni, vagy kényszeríteni szexuális aktus teljesítésére.

4. Jog az egészséges és biztonságos munkahelyhez

Mint az USÁ-ban dolgozónak, joga van egészséges és biztonságos munkahelyhez, beleértve a következőket:

 • Orvosi kezelés: Joga van munkával kapcsolatos sérülést és betegséget bejelenteni a munkaadójának. Ha a munkahelyén megsérül vagy betegnek érzi magát, kérhet orvosi ellátást. Legtöbb esetben, munkaadója köteles ingyenes orvosi ellátást biztosítani, és a sérülés miatt elmaradt kereset egy részét is kifizetni. Lehet, hogy abban az államban, ahol dolgozik, Önnek üzemi balesetre vonatkozó kártérítésért kell folyamodnia.
 • Védőfelszerelés: Ha rovarirtóval vagy veszélyes vegyszerekkel, vagy azok közelében dolgozik, munkaadója köteles a munkához szükséges védőfelszerelést beszerezni és az alkalmazott rendelkezésére bocsátani (mint pl. lélegzőkészülék és kesztyű).
 • Kiképzés: Joga van ahhoz, hogy informálják a veszélyről, és hogy annak elhárítására vonatkozó kiképzésben részesüljön. Ilyenek: a kármegelőző módszerek és azok a biztonsági és egészségi normák betartása, melyek az Ön munkahelyére vonatkoznak. A kiképzést olyan nyelven és olyan szavakba öntve kell elvégezni, amit Ön megért.

Construction-Worker-Banner_10052022

 • Szállás: Ha a munkaadója szállást is biztosít, annak tisztának és biztonságosnak kell lennie. Lehetővé kell tenni, hogy munkaidején kívül elhagyhassa a szálláshelyét.
 • Mosdók: A mosdóknak tisztáknak és elérhetőknek kell lenniük. Munkaadója köteles biztosítani hogy szükség esetén használhassa a mellékhelységet.
 • Ivóvíz: Joga van a tiszta ivóvízhez.
 • Szappan és tiszta víz: Joga van szükség esetén szappannal és vízzel kezet mosni, különösen ha rovarirtóval/veszélyes vegyszerekkel, vagy ezekkel kezelt zöldségekkel vagy gyümölccsel dolgozott.
 • A sürgősségi orvosi ellátás: Lehet, hogy a költségeit megtérítik, ezért a lehető legkorábban, jelentse munkaadójának a baleset megtörténtét vagy betegségét, hogy kezdeményezhessék a szükséges iratok benyújtását. Amikor orvosnál, a klinikán, vagy kórházban tartózkodik, mindig kérjen másolatot a betegségével kapcsolatos iratokról.

Ha rovarirtóval vagy veszélyes vegyszerekkel, vagy azok közelében dolgozik:

 • Joga van tudni és megérteni, hogy milyen vegyszerekkel dolgozik. Munkaadója köteles fizetett kiképzésben részesíteni Önt a munkahelyen használt vegyszereket illetően.
 • Munkaadója köteles megmondani, hogy hol és mikor permeteztek rovarirtót, és hogy mikor biztonságos visszatérni a kezelt területre, nehogy véletlenül ki legyen téve [a vegyszer káros hatásának]. Ne tartózkodjon olyan helyen, ahol éppen rovarirtót permeteznek.

TANÁCS: A munkaadó, külső vállalkozó, illetve toborzó által nyújtott jogi tanács elfogult lehet. Jogi tanácsért forduljon független ügyvédhez.

5. Jog a segélykérésre szakszervezeti, bevándorlási és munkajogi szervezetektől

 • Néhány kivételtől eltekintve, joga van munkatársaival együtt kérelmezni a munkaadót, hogy emelje a bérüket vagy javítson munkakörülményeiken. A legtöbb alkalmazottnak ahhoz is joga van, hogy munkahelyén létrehozzon, belépjen illetve támogasson egy szakszervezetet.
 • Munkaidőn kívül joga van nyilvános előadásokra járni és olyan tömeggyűléseken és felvonulásokon résztvenni, melyek célja a magasabb bér és jobb munkahelyi körülmények megteremtése.
 • Függetlenül bevándorlási státuszától, ezzel a joggal Ön is rendelkezik. Munkaadója nem tehet lépéseket Ön ellen azért, mert élt a fentemlített jogaival.

6. Jog egy megalázó munkahely elhagyására

 • Ha csalárdul bánnak Önnel, a legfontosabb teendője, hogy biztonságos helyet keressen Magának. Ha munkaadója csalárd módon viselkedik, Ön nem köteles ottmaradni a munkahelyén.
 • Viszont, ha otthagyja munkahelyét, vízum státusza már nem érvényes, de mégis lehet hogy azt meg tudja változtatni, illetve a munkaadójától is megválhat. Lehet, hogy e célból el kell hagynia az Egyesült Államokat. Még akkor is, ha vízum státusza már nem érvényes, ha egyszer otthagyta a megalázó munkaadóját, segítségre számíthat.
 • Hivatalosan bepanaszolhatja, illetve pert indíthat munkaadója ellen, akár míg ott dolgozik, akár miután otthagyta az állását. Ha munkaadója lépéseket tesz Ön ellen (vagy megtorló intézkedéseket foganatosít) , akkor ez részéről törvénysértésnek minősül.

TOVÁBBI JOGAI A NEM-BEVÁNDORLÓ STÁTUSZÁBÓL ADÓDÓAN

A-3, G-5, NATO-7, és B-1 háztartási alkalmazottak

 • Munkaadója köteles az Egyesült Államok törvényeinek megfelelő munkavállalói szerződést kötni.
 • A szerződésben meg kell jelölni a háztartási alkalmazottnak járó órabért. Az órabérnek a szövetségi, állami, vagy helyi törvények által előírt minimumbérek közül a legmagasabbnak kell lennie.
 • Munkaadója köteles olyan nyelven írt szerződést kötni, amelyet Ön megért. Győződjön meg, hogy a szerződés tartalmát megértette. Ne írjon alá olyan szerződést, melynek tartalmával nincs tisztában.

További követelmények az A-3, G-5, és NATO-7 háztartási alkalmazottak számára

A szerződésnek legalább a következő kikötéseket kell tartalmaznia:

 • A munkaadó beleegyezése abba, hogy Ő is betartja az Egyesült Államok összes törvényét; 
 • Információ arról, hogy milyen gyakran és milyen formában kapja a fizetését, melyek a munkával kapcsolatos feladatai, heti hány órát kell dolgoznia, ünnepnapok, betegszabadság és szabadnapok felsorolása; és
 • A munkaadó beleegyezése abba, hogy nem veszi el az útlevelét, a munkaszerződését, vagy egyéb személyi tulajdonát.

H-2A Ideiglenes mezőgazdasági munkás vízum

 • Soha sem szabadna Önnek a munkatoborzónak díjat fizetnie.
 • Kapnia kell egy, az Ön által érthető nyelven írott munkaszerződést. Ennek részletes információt kell tartalmazni a fizetéséről, a munkaszerződés időtartamáról, napi munkaórákról, juttatásokról (beleértve utazást, szállást, étkezési szolgáltatást és főzési lehetőségeket), és a fizetéséből eszközlendő összes levonást.
 • Joga van méltányos fizetéshez, akkor is, ha darabbérben fizetik. 
 • Munkaadójának vagy szolgáltatnia kell, vagy ki kell fizetnie a beutazás költségét és napi élelmezését arról a helyről ahonnan érkezett a munkahelyére jelen munkaadójának dolgozni, illetve egy ésszerű összeget megtérítenie miután a szerződésben kikötött idő felét ledolgozta. A szerződésben előírt munka teljesítését követően, munkaadójának szolgáltatnia kell, vagy ki kell fizetnie az utiköltségét és napi élelmet az eredeti indulási pontjára. Lehet, hogy munkaadójának meg kell térítenie az Ön beutazási és vízum költségeit az első munkahéten, ha fizetése és a költségei közötti különbség kevesebb mint az USÁ-ban előírt minimum bér. Munkaadója szintén köteles gondoskodni az Ön rendelkezésére bocsátott szállásról és a munkahelyre történő ingyenes közlekedés biztosításáról.

1664992912537.png

TANÁCS: Munkaadójának pontosan kell Önt fizetni. Az USÁ-ban szokásos a kéthetenkénti fizetés.

 • A H-2A vízummal érkező dolgozóknak nem kell USA társadalombiztosítási (Social Security) és Öregkori állami betegbiztosítási (Medicare) adót fizetniük azután a kereset után, amelyet a H-2A vízummal kapcsolatos munkáért kapnak.
 • Általában, munkaadója köteles annyi órára munkát biztosítani, amennyi egyenlő a szerződésben megjelölt munkanapok legalább ¾ részével.

H-2B Ideiglenes nem-mezőgazdasági munkás vízum

 • Soha nem szabadna fizetnie a munkaerő toborzónak.
 • Olyan nyelven írt munkalapot kell kapnia, amit megért. Ennek tartalmaznia kell az Ön fizetésére, a munka tartalmára, munkaórákra, juttatásokra (beleértve az utazást, szállást, étkeztetést és főzési lehetőséget), valamint a fizetéséből az összes levonásra vonatkozó részletes információkat.
 • Általában, a munkaadója köteles minden 12 heti időszakon belül annyi órányi munkalehetőséget biztosítani, amennyi egyenlő a szerződésben megjelölt munkanapok legalább ¾ részével.
 • Joga van méltányos fizetéshez akkor is, ha darabbérben fizetik.

TANÁCS: Mielőtt útra kelne, készítsen két másolatot az összes fontos iratairól, főként az útleveléről, az USA vízumáról, munkaszerződéséről, és egyéb személyazonossági dokumentumairól. Az egyik köteg iratot hagyja otthon egy megbízható személynél, a másikat hozza magával.

 • Munkaadójának vagy szolgáltatnia kell, vagy ki kell fizetnie a beutazás költségét és az út alatt fogyasztott élelem költségét addig a napig, amikorra a szerződésben kikötött idő felét már ledolgozta. Továbbá, miután teljesítette a szerződésben előírt munkát, vagy mivel munkaadója elbocsátotta Önt bármilyen okból kifolyólag mielőtt a jóváhagyott munka időtartama lejárt volna, munkaadójának ki kell fizetnie a visszautazás költségét az úton fogyasztandó élelem költségével egyetemben. Lehet, hogy munkaadójának meg kell térítenie az Ön beutazási és vízum költségeit az első munkahéten, ha levonva a költségeit a keresetéből kevesebb összeg marad, mint az USÁ-ban előírt minimum bér.

J-1 Cserelátogatási vízum

 • Az Ön jóváhagyott DS-2019 engedélye tartalmazza a program időtartamát, a csereprogram kategóriáját, szponzora nevét, és a csereprogramot lebonyolító vendéglátó szervezet nevét is.
 • Szponzora köteles pontosan megmagyarázni az összes költséget, feltételt és megkötést, ami az Ön csereprogramjával kapcsolatos.

Utazás nyári munkára

 • Ha nincs előzetesen megállapodott munkahelye, akkor az USÁ-ba való érkezését követően a szponzor kötelessége hogy Önnek a munkakeresésben segédkezzen.

Gyakornok vagy tanonc

 • Szponzora köteles Önt személyesen meginterjúolni, akár telefonon, akár webkamera segítségével.
 • Szponzora köteles Önnek egy gyakornok vagy tanonc elhelyezési tervet (DS-7002) készíteni, amely írásbeli nyilatkozatot tartalmaz az Önnek kifizetendő összegről, a program kiképzési céljait ismertető összegzéssel egyetemben. Hetente minimum 32 órányi elfoglaltságot kell garantálniuk.

Nurse-Banner_10052022

TANÁCS: Miután megérkezett az Egyesült Államokba, mindig tartsa az útlevelét és egyéb utazással kapcsolatos iratait egy biztonságos helyen. Törvénysértés a munkáltató részéről az Ön útlevelét megtartani.

 • Szponzora köteles Önnek írásbeli nyilatkozatot tenni azokról a költségekről és díjakról, amelyekért Ön felelős az USA-beli tartózkodása alatt, a felmerülő létfenntartási költségekkel együtt.
 • Szponzorának biztosítani kell azt, hogy legyen betegbiztosítása, bár a szponzor nem köteles biztosítást nyújtani, avagy az Ön biztosítását kifizetni.

Au pair:

 • A vendéglátó családnak segítenie kell Önt abban, hogy beiratkozhasson és órákra járjon egy középiskolánál magasabb szintű oktatási intézménybe, és annak költségét 500 dollár erejéig állni.
 • Nem követelhetik Öntől, hogy napi 10 óránál, vagy heti 45 óránál többet dolgozzon.
 • Tanácsadójának rendszeres kapcsolatot kell tartania Önnel és az Önt vendéglátó családdal.

file

A NEM-BEVÁNDORLÓ VÍZUM

A nem-bevándorló vízum egy USA dokumentum, amely lehetővé teszi az USÁ-ba érkező személyeknek, hogy meghatározott céllal léphessenek be az országba, beleértve a munkavállalást, tanulást, vagy kulturális csereprogramban való részvételt. A vízumért egy külföldi USA nagykövetségen vagy konzulátuson kell folyamodni. Ha megkapta a nem-bevándorló vízumot, utazhat az USÁ-ba, ahol belépésért folyamodva bemutatja azt egy amerikai bevándorlási hatóság tisztviselőjének. Ha lejárt a vízuma, újért kell folyamodnia, mielőtt az USÁ-ba visszautazna.

Az USÁ-ba való beléptetést követően, egy bevándorlási tisztviselő lebélyegzi az útlevelét, és beírja a belépés napját, a vízum típusát és “itt maradhat…-ig” dátumot. Az Egyesült Államokat az I-94-ban az “itt maradhat…-ig” nap előtt el kell hagynia ahhoz, hogy legális státusza fennmaradjon, hacsak nem folyamodik hosszabbítási engedélyért az USA Állampolgársági és Bevándorlási hatóságához. Az I-94-re vonatkozó adatait ellenőrizheti a https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home honlapon.

TANÁCS: Vezessen részletes naplót minden egyes esetről, amikor munkaadója oda nem illő megjegyzést tesz vagy tisztességtelenül cselekszik Önnel szemben, és rögzítse az esetleges tanúk nevét és telefonszámát.

EMBERKERESKEDELEM

Az emberkereskedelem áldozatainak joguk van védelemre és szolgáltatásokra, és lehet, hogy bizonyos közjuttatásokra is jogosultak. Az emberkereskedelem bűncselekmény, amelybe beletartozik gyermekek szexiparban való kizsákmányolása, felnőttek erőszak, csalás vagy kényszerítés útján szexiparban való kihasználása, és bármely személy kihasználása úgy, hogy erőszakkal kényszerítik munkára. Az ilyen típusú kizsákmányolást elkövetők mint a munkaerővel kereskedők, lányfuttató stricik, és a szexipar kliensei bűnvádi eljárás alá helyezhetők mind szövetségi, mind az állami emberkereskedelem elleni törvények alapján. A munkaerővel és szexszel kereskedők ellen nemcsak bűnvádi eljárás kezdeményezhető, hanem a polgári törvénykönyvbe ütköző tevékenységükért is felelősségre vonhatók. Az alábbiakban az emberkereskedelem jelenlétére utaló figyelmeztető jeleket szeretnénk ismertetni.

Fenyegetés és félelemkeltés

Az emberkereskedők és segítőik gyakran fenyegetést és egyéb megfélemlítő módszereket alkalmaznak, hogy Önt és társait eltántorítsák a menekülés megkísérlésétől. Például:

 • Verés, fizikai vagy szexuális visszaélés; Verés, fizikai, vagy szexuális visszaélés kilátásba helyezése;
 • Bezárás vagy az alkalmazott megakadályozása munkahelyének, illetve lakhelyének elhagyásában;
 • Megtorlás kilátásba helyezése családja és az Ön testi épsége ellen abban az esetben ha távozni készülne, illetve panaszt emelne, ha rossz bánásmód miatt a hatósághoz fordulna, azaz segélyért folyamodna;
 • Fenyegetés, hogy deporálhatják vagy letartóztathatják, ha segítségért folyamodna; vagy
 • Fenyegetés vagy bántalmazás kilátásba helyezése a többi alkalmazottal szemben, akik megkiséreltek eltávozni, panaszt emelni, illetve jelentést tenni a helyzetről vagy segítséget kérni,vagy olyan fenyegetés, hogy bárkit, aki megpróbál elmenekülni, azt meg fogják találni és visszahozzák.

Adósság

Az emberkereskedők és segítőtársaik esetleg megkövetelik, hogy az adósság lerovásaként dolgozzon nekik, valamilyen szolgálatot tegyen, vagy hogy a szexiparban dolgozzon (prostitúció). Bizonyos esetekben az emberkereskedők saját maguk hozzák létre és halmozzák fel az adósságot. Törvényellenes valakit adósság címén arra kényszeríteni, hogy továbbra is dolgozzon nekik, bármilyen szolgálatot tegyen, vagy a szexiparban dolgozzon, vagy otthagyja a munkahelyét. Az emberkereskedők manipulálhatják az Ön adósságát úgy, hogy nehezebb legyen a törlesztés és hogy Önnel elhitessék, hogy köteles az emberkereskedők szolgálatában maradni amíg az adósság nincs törlesztve. Példák az adósság manipulálására:

 • Olyan adóssággal terhelni, amelyet nehéz vagy lehetetlen ésszerű időn belül törleszteni, és ami nincs arányban az összjövedelmével;
 • Az Ön előzetes beleegyezése nélkül Önt adósságba kényszeríteni, vagy a beleegyezettnél nagyobb összeget visszakövetelni;
 • Megtagadni azt a lehetőséget, hogy keresetét adósságtörlesztésre alkalmazza;
 • Megtagadni annak az időtartamnak a pontos meghatározását, hogy mennyi ideig kell az emberkereskedő szolgálatában maradnia ahhoz, hogy visszafizesse adósságát;
 • Extra illetéket felszámolni utazás, lakásdíj, étkeztetés címén, és további költségeket hozzáadni az adóssághoz, melyhez előzőleg Ön nem járult hozzá; és
 • Költségeket, bírságot vagy pénzbírságot kiszabni azon a címen, hogy megszegte a szabályokat, nem keresett eleget, vagy mert nem végzett elegendő munkát, szolgáltatást, vagy mert nem dolgozik a szexiparban. 

Szabályok és korlátozások

Emberkereskedők és segítőtársaik esetleg olyan szabályokat és korlátozásokat alkalmaznak, amelyek megnehezítik Önnek és másoknak is, hogy eltávozzanak, panaszt emeljenek vagy segítségért folyamodjanak. Például:

 • A munkahely elhagyását tiltó szabályok, vagy szigorú szabályok a munkaidő utáni szabad mozgás korlátozását illetően,
 • Szabály, mely szerint nem tarthatja birtokában saját útlevelét, vízumát, születési anyakönyvi kivonatát, és egyéb azonosító dokumentumait;
 • Megakadályozni, hogy megfelelő ételhez, pihenéshez, vagy orvosi ellátáshoz jusson;
 • Megakadályozni, korlátozni, vagy folyamatosan ellenőrizni a családjával, munkatársaival, ügyfelekkel vagy egyéb, munkahelyen kívüli személyekkel, úgymint jogi és társadalmi szolgáltatást nyújtó szervezetekkel folytatott kommunikációját.

Csalás és hazugságok

Az emberkereskedők és segítőtársaik esetleg csaláshoz és hazugsághoz folyamodnak. Például:

 • Hamis ígéretek a munka természetére vonatkozóan, a munkaórák számát, a munkakörnyezet vagy a szállás körülményeit, valamint a fizetést illetően;
 • Vonzó munkát ígérni, de jelentősen hosszabb munkanapokat követelni sokkal rosszabb feltételek mellett, vagy az ígértnél kevesebb bérért; vagy
 • Vonzó munkát ígérni, azután másfajta munkát vagy szolgáltatást, vagy szexiparban való részvételt követelni; ilyen lehet ápolóképző professzori állást ígérni, de azt követelni, hogy idősek otthonában alkalmazottként dolgozzon, vagy gyermekek felügyeletét ajánló állást ígérni, de követelni, hogy egzotikus táncosnőként vagy prostituáltként dolgozzon.
 • Azt állítani Önnek, hogy nincsenek jogai;
 • Azt állítani, hogy nem fognak Önnek hinni, vagy deportálják, ha segélyért foyamodik; vagy
 • Arra utasítani Önt, hogy hazudjon egy emberkereskedő azonosságát illetően.

Deportálni fogják-e ha jelentést tesz rossz bánásmódról?

Léteznek programok, amelyek védelmet nyújtanak azoknak, akik jelentést tesznek a rossz bánásmódról. Nem kell félnie segítséget kérni még akkor sem, ha bevándorlási státusza miatt aggódik. Tárgyaljon olyan bevándorlási ügyekre szakosodott ügyvéddel, aki független a munkáltatójától.

Ha úgy véli, hogy emberkereskedelem, vagy egyéb komoly bűntett áldozata lett, beleértve a megerőszakolást és a szexuális zaklatást, lehet hogy egy más típusú, nem-bevándorló minősítésre jogosult, mint pl. a “T” (trafficking victims) [emberkereskedelem áldozata], vagy “U” (trafficking victims) [emberkereskedelem és egyéb súlyos bűntett áldozata], nem-bevándorló minősítésre, vagy egyéb módon kaphat engedélyt az USÁ-ban való ideiglenes tartózkodásra. A fenti nem-bevándorló kategóriákat az áldozatok védelmére hozták létre. Sok USÁ-ban élő személy nem tud a “T”, illetve az “U” nem-bevándorló minősítésről és lehet, hogy Önre hárul hogy erre a tényre az Önt segítő egyének figyelmét felhívja.

Milyen szolgáltatások állnak az emberkereskedelem áldozatainak rendelkezésére?

 • Az emberkereskedelem áldozatai az Egyesült Államokban jogosultak lehetnek bizonyos szövetségi vagy állami program keretén belüli juttatásokra, szolgáltatásokra, és bevándorlási segélyre. Sokféle szervezet segíthet Önnek hogy ezen szolgáltatásokhoz hozzáférjen. Ezek közé tartozik az orvosi és fogászati ellátás, mentális problémák orvoslása, szállás biztosítása, ügyvédi segítség a bevándorláshoz és egyéb jogi szolgáltatás, álláskeresés, valamint közjuttatások is.

TANÁCS: Jó ötlet a munkaidejére vonatkozóan írásos feljegyzéseket készíteni. Szerezzen be egy jegyzetfüzetet, és rögzítse milyen napon, hány órát dolgozott, mikor és mennyi fizetést kapott, valamint tüntesse fel a fizetéséből eszközölt levonásokat és azok indoklását.

file

A FENTIEKRŐL TOVÁBBI INFORMÁCIÓHOZ JUTHAT AZ ALÁBBI HONLAPOKON:

[Az alábbi honlapok csak angolul érhetők el.]

 • Vízum igénylés folyamata és az Ön USA vízuma: usvisas.state.gov.
 • Emberkereskedelem: www.state.gov/j/tip.
 • A J-1 vízum csereprogram: j1visa.state.gov.
 • Egyenlőség, és jog a munkahelyen történő diszkriminációtól való mentességhez faj, bőrszín, vallás, nem (beleértve terhességet), nemzeti eredet, kor (40 éves, vagy idősebb), fogyatékosság, illetve genetikai információ alapján, valamint diszkrimináció miatt vádat emelni: eeoc.gov.
 • Biztonságos munkahelyhez való jog, vagy ha úgy érzi, hogy munkahelye nem biztonságos és hivatalos ellenőrzést szeretne kieszközölni: osha.gov.
 • Hogyan juthat a munkaadó által ki nem fizetett keresetéhez: webapps.dol.gov/wow.
 • Jog a méltányos fizetéshez, beleértve azt, hogy hogyan lehet fizetéssel kapcsolatos panaszt emelni: dol.gov/agencies/whd/immigration.
 • Jog a diszkriminációtól való mentességhez állampolgársági státusza miatt, és ahhoz, hogy diszkriminációval kapcsolatos panaszt tegyen: justice.gov/crt/filing-charge.
 • Jog ahhoz, hogy csatlakozzék a többi alkalmazotthoz fizetésemelés és munkakörülmények javítása érdekében, beleértve azt is, hogyan lehet panaszt emelni: nlrb.gov.
 • Jogai, kötelességei és mentesség az egészségbiztosítással kapcsolatban: localhelp.healthcare.gov.

 

 

 

Jelen tájékoztató füzet a William Wilberforce Trafficking Victims Protection Reauthorization Act (William Wilberforce emberkereskedelem áldozatainak a védelmét újraengedélyező határozat), a 2008 évi 110-457 sz. Közjog, 202. §-a engedélyezésével jött létre.