Rights and Protections for Temporary Workers - Czech

 

.

Wilberforce Collage Image.png

Please call the National Human Trafficking Hotline at 1-888-373-7888 or visit humantraffickinghotline.org if you feel unsafe or are being mistreated.

Medical-Worker-Banner_10052022

ZNEJTE SVÁ PRÁVA

Věříme, že vás pobyt ve Spojených státech obohatí. Pokud ovšem dojde k těžkým situacím, máte svá práva a může si vyžádat pomoc!

Máte právo:

 • Být spravedlivě zaplaceni
 • Nebýt diskriminováni
 • Nebýt sexuálně obtěžováni a sexuálně zneužíváni
 • Mít pracoviště, které je zdravé a bezpečné
 • Vyžádat si pomoc od skupin odborů, imigrantů a pracovních práv
 • Opustit pracovní prostředí, ve kterém, jste zneužíváni.

POKUD JE S VÁMI ŠPATNĚ ZACHÁZENO, OBRAŤTE SE NA NÁRODNÍ CENTRUM ZDROJŮ PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI NA LINCE TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 1-888-373-7888 (V RÁMCI USA), POŠLETE TEXTOVOU ZPRÁVU „HELP“ (POMOC) NA ČÍSLO 233733 (V RÁMCI USA.) NEBO POŠLETE EMAIL NA ADRESU NHTRC@POLARISPROJECT.ORG.

VŽDY JSOU K DISPOZICI ZAŠKOLENÍ ODBORNÍCI, ABY VÁM POMOHLI VE VÍCE NEŽ 200 JAZYCÍCH. NEMUSÍTE UVÁDĚT SVÉ JMÉNO ANI SE IDENTIFIKOVAT. DALŠÍ INFORMACE JSOU NA STRÁNKÁCH WWW.HUMANTRAFFICKINGHOTLINE.ORG.

Pokud jste v bezprostředním nebezpečí, zavolejte policii na linku 911 (v rámci USA). Řekněte jim, o jakou mimořádnou situaci se jedná, uveďte svou lokalitu a telefonní číslo, ze kterého voláte. Pokud nehovoříte anglicky, požádejte o tlumočníka. Když přijede policie, můžete jim ukázat tuto brožuru a říci jim o zneužívání, kterému jste byli vystaveni.

Pokud vám bude vydáno neimigrační vízum pro pracovníky v domácnosti A-3, G-5, H, J, NATO-7 nebo B-1, měli byste během pohovoru o vízu obdržet tuto brožuru. Konzulární pracovník musí před tím, než vám bude vydáno vízum, ověřit, že jste obdrželi tuto brožuru, přečetli jste si ji a porozuměli jste jejímu obsahu. Pokud tomu tak není, konzulární pracovník vám musí tuto brožuru vydat a prodiskutovat ji s vámi. Dále by vám měl konzulární pracovník zodpovědět všechny otázky, které máte k informacím v této brožuře.

VAŠE PRÁVA NEZÁVISLE NA VAŠEM STATUSU VÍZA

Pokud se domníváte, že došlo k porušení vašich práv, nahlaste to vládní organizaci, odborům, nevládní organizaci nebo jiné organizaci, která vám může pomoci. Pokud neumíte anglicky, požádejte o tlumočníka.

1. Vaše právo být spravedlivě zaplaceni

 • Máte právo být zaplaceni za všechnu práci, kterou děláte.
 • Máte právo si vydělat alespoň federální právně stanovenou minimální mzdu za většinu druhů práce. Současné federální minimální mzdy najdete na stránkách https://www.dol.gov/agencies/whd/minimum-wage.
 • Můžete mít nárok si vydělat více, než je současná federální minimální mzda, pokud:
  • Pracujete ve státě, městě nebo okresu, které mají vyšší minimální mzdu.
  • Vaše pracovní smlouva/váš vízový program vyžadují vyšší částku.
 • Můžete mít nárok na platbu přesčasů ve výši jeden a půl násobku částky vaší hodinové mzdy za veškerý čas odpracovaný nad 40 hodin týdně. Pokud je například vaše běžná hodinová mzda 10 USD za hodinu, váš zaměstnavatel může mít povinnost vám zaplatit 15 USD za každou odpracovanou hodinu nad 40 hodin během jednoho týdne.
 • Pokud vám zaměstnavatel odečítá peníze z výplaty, nazývá se to srážka. Váš zaměstnavatel vám musí jasně identifikovat každou srážku odečtenou z vaší výplaty.
 • Srážky mohou být ilegální, pokud vám zbude méně, než je právně vyžadovaná mzdová sazba po srážkách. Zaměstnavatel obvykle nemůže srážet náklady na uniformy, bezpečnostní vybavení, vyžadované nástroje, pomůcky, zařízení nebo náborové poplatky. Pro některé kategorie víz musí být ubytování poskytnuto bezplatně.
 • Zákonem povolené srážky zahrnují ty srážky, které si zvolíte, jako je zdravotní pojištění, odborové příspěvky, zálohy výplaty i srážky, které zaměstnavatel musí ze zákona provádět vzhledem k soudně nařízeným srážkám na výživné na děti nebo alimenty nebo bankrotní řízení. Až na několik výjimek se na držitele neimigračních víz pracující ve Spojených státech vztahují federální a státní daně z příjmu a pracovního poměru. Spolu se svým zaměstnavatelem se můžete dohodnout, aby vám daň z příjmu byla srážena přímo z výplaty. Váš zaměstnavatel vám bude obvykle srážet daně z pracovního poměru, včetně daní na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Medicare pro seniory přímo z vaší výplaty.

TIP: Vezměte si tuto brožuru s sebou do Spojených států, abyste ji mohli používat i v budoucnu.

Field-Worker-Banner_10052022

TIP: Podle délky vašeho pobytu po vás může být vyžadováno, abyste měli zdravotní pojištění, když budete ve Spojených státech. Můžete splnit podmínky pro poskytnutí finanční pomoci ke snížení nákladů na zdravotní pojištění.

2. Vaše právo nebýt diskriminováni

 • Je nezákonné, aby se k vám zaměstnavatel choval v práci jinak nebo špatně kvůli vašemu věku (pokud je vám 40 nebo více let), vaší genderové příslušnosti nebo pohlaví, rase, národnostnímu nebo etnickému původu, barvě pleti, náboženskému vyznání, genetickým informacím (včetně rodinné zdravotní anamnézy) nebo postižení.
 • Váš zaměstnavatel se k vám nesmí chovat jinak, protože jste žena nebo proto, že jste těhotná, kojíte nebo byste mohla otěhotnět.

3. Vaše práva nebýt sexuálně obtěžováni a sexuálně zneužíváni

 • Sexuální obtěžování zaměstnavatelem je nezákonné. Váš zaměstnavatel nesmí pronášet žádná sexuálně nebo genderově urážlivé komentáře.
 • Je nezákonné, aby vás zaměstnavatel sexuálně zneužíval, včetně:
  • vyžadování, abyste prováděli jakékoli sexuální akty;
  • dotýkání se vás sexuálním způsobem;
  • nucení, manipulace nebo vynucování, abyste prováděli jakékoli sexuální akty.

TIP: Před cestou do Spojených států se poraďte s organizací pro migrační pracovníky nebo s bývalými migračními pracovníky. Mohou vám dát jména a čísla osob nebo organizací, které můžete kontaktovat, pokud budete mít ve Spojených státech problémy nebo dotazy.

Kitchen-Worker-Banner_10052022

4. Vaše právo na zdravé a bezpečné pracoviště

Jakožto osoba pracující ve Spojených státech máte právo na bezpečné a zdravé pracovní podmínky zahrnující:

 • Zdravotní ošetření: Máte právo nahlásit pracovní úrazy a choroby svému zaměstnavateli. Pokud budete v práci poraněni nebo onemocníte, můžete vyhledat lékařské ošetření. Ve většině případů u zdravotních úrazů nebo chorob by vám měl zaměstnavatel poskytnout bezplatnou zdravotní léčbu a část ušlé mzdy po dobu poranění. Může být nutné, abyste podali o žádost o kompenzaci pro pracovníky, tzv. „workers comp“ ve státě, kde pracujete.
 • Ochranné vybavení: Pokud pracujete s pesticidy nebo nebezpečnými chemikáliemi nebo poblíže nich, váš zaměstnavatel vám musí zaplatit a poskytnout ochranné zařízení vyžadované pro práci (jako dýchací přístroje nebo rukavice).
 • Školení: Máte právo obdržet informace a školení o nebezpečích, metodách k zabránění újmám a o bezpečnostních a zdravotních standardech, které platí pro vaše pracoviště. Toto školení musí být v jazyku a slovní zásobě, kterým rozumíte.
 • Ubytování: Pokud váš zaměstnavatel poskytuje ubytování, musí být čisté a bezpečné. Mimo vaši pracovní dobu vám musí být povoleno z místa vašeho ubytování odejít.
 • Záchody: Záchody musí být čisté a přístupné. Váš zaměstnavatel vám musí zajistit přístup na záchody podle potřeby.
 • Pitná voda: Máte právo obdržet čistou pitnou vodu.
 • Mýdlo a čistá voda: Máte právo si podle potřeby umýt ruce mýdlem a vodou, zvláště po manipulaci s pesticidy/chemikáliemi, včetně zeleniny nebo ovoce, které byly ošetřeny pesticidy/ chemikáliemi.

Construction-Worker-Banner_10052022

 • Mimořádné zdravotní příhody: Vaše výdaje by mohly být uhrazeny, a proto byste měli svého zaměstnavatele co možná nejdříve informovat o svém zranění nebo onemocnění, aby mohl podat potřebná hlášení. Když budete u lékaře, na klinice nebo v nemocnici, požádejte o kopie veškeré dokumentace týkající se vašeho onemocnění nebo zranění.

Pokud pracujete s pesticidy nebo nebezpečnými chemikáliemi nebo jste v jejich blízkosti:

 • Máte právo vědět, s jakými chemikáliemi pracujete, a rozumět jim a váš zaměstnavatel má povinnost vám zajistit placené školení o chemikáliích na pracovišti.
 • Váš zaměstnavatel vás musí informovat, kde a kdy byl proveden postřik pesticidy a kdy je bezpečné znovu vstoupit do ošetřené oblasti, aby se zabránilo náhodnému vystavení těmto látkám. V době aplikace se oblasti s pesticidy vyhýbejte.

5. Vaše právo vyžádat si pomoc od odborových, imigračních a pracovněprávních skupin

 • Až na několik výjimek máte právo společně se svými spolupracovníky požádat svého zaměstnavatele, aby vám zlepšil vaše mzdové nebo pracovní podmínky. Většina pracovníků má také právo organizovat odbory na svém pracovišti nebo se k nim připojit či je podporovat.
 • Když nepracujete, můžete navštěvovat veřejné projevy, shromáždění a demonstrace podporující vyšší mzdy nebo lepší pracovní podmínky na vašem pracovišti.
 • Toto právo máte nezávisle na vašem imigračním statusu. Váš zaměstnavatel proti vám nemůže přijmout opatření kvůli tomu, že se domáháte svých práv.

TIP: Právní rada od vašeho zaměstnavatele, dodavatele nebo náborového pracovníka může být předpojatá. Vyžádejte si radu od nezávislého právníka.

6. Vaše právo opustit pracovní situaci, ve které jste zneužíváni

 • Nejdůležitější je, abyste se dostali do bezpečí, pokud jste zneužíváni. Pokud vás zaměstnavatel zneužívá, nemusíte v práci zůstat.
 • I když v případě odchodu od vašeho zaměstnavatele status vašeho víza přestane platit, můžete být schopni změnit svůj status víza nebo svého zaměstnavatele. Abyste to mohli udělat, může být nutné, abyste vycestovali ze Spojených států. I když váš status víza nebude platný, k dispozici je pomoc i poté, co opustíte zaměstnavatele, který vás zneužíval.
 • Proti svému zaměstnavateli můžete podat formální stížnost nebo žalobu, v době, kdy pro něj stále pracujete, nebo poté, co od něj odejdete. Pokud váš zaměstnavatel kvůli tomu proti vám podnikne nějaké kroky (nebo odvetná opatření), poruší tím zákon.

 

DALŠÍ PRÁVA ZALOŽENÁ NA VAŠEM NEIMIGRAČNÍM STATUSU

Zaměstnanci v domácnosti na víza A-3, G-5, NATO-7 a B-1

 • Váš zaměstnavatel s vámi musí uzavřít pracovní smlouvu, která je v souladu se zákony USA.
 • V této smlouvě musí být uvedena hodinová mzda, která bude vyplacena zaměstnanci v domácnosti. Tato mzda musí být stejná nebo vyšší než je minimální mzda na základě federálních zákonů USA, státních a místních zákonů.
 • Zaměstnavatelé vám musí poskytnout pracovní smlouvu v jazyce, kterému rozumíte. Ověřte si, zda rozumíte podmínkám této smlouvy a nepodepisujte žádný dokument, pokud nevíte, co říká.

Další požadavky pro pracovníky v domácnosti A-3, G-5 a NATO-7

Minimálně smlouva musí obsahovat následující ustanovení:

 • souhlas vašeho zaměstnavatele s tím, že bude dodržovat všechny zákony ve Spojených státech;
 • informace o četnosti a formě plateb, pracovních povinnostech, počtu hodin odpracovaných za týden, svátcích, nemocenské a dovolené; a
 • dohodu, že váš zaměstnavatel nebude mít v úschově váš pas, pracovní smlouvu ani váš jiný osobní majetek.

Dočasná víza H-2A pro pracovníky v zemědělství

 • Nikdy byste neměli platit poplatky náborovému pracovníkovi.
 • Musíte obdržet písemnou pracovní smlouvu v jazyce, kterému rozumíte. V této smlouvě musí být uvedeny podrobné informace o mzdě, trvání práce, pracovní době, benefitech (včetně dopravy, ubytování a jídlech nebo prostorech pro vaření) a veškerých srážkách z vaší výplaty.
 • Máte právo být placeni spravedlivě, i když jste placeni úkolově.
 • Váš zaměstnavatel vám musí buď poskytnout nebo zaplatit dopravu na místo práce z místa, ze kterého jste za prací přicestovali, a základní denní životní prostředky nebo vám musí uhradit přiměřené náklady, až odpracujete polovinu období stanoveného pracovní smlouvou. Až odpracujete celé období stanovené pracovní smlouvou, váš zaměstnavatel vám musí buďposkytnout nebo zaplatit dopravu zpět z místa práce na místo, ze kterého jste za prací přicestovali, a základní denní životní prostředky. Po vašem zaměstnavateli může být vyžadováno, aby vám během prvního týdne uhradil dopravní náklady na cestu do země a náklady na víza, pokud vaše mzda minus vaše náklady je nižší než minimální mzda v USA. Váš zaměstnavatel vám také musí bezplatně zajistit dopravu z místa ubytování poskytovaného zaměstnavatelem na pracoviště.
 • Z plateb, které obdržíte za vámi poskytnuté služby ve spojitosti s vízem H-2A, nemusíte platit daně na sociální zajištění USA ani zdravotní pojištění seniorů Medicare.
 • Obecně vám zaměstnavatel musí nabídnout zaměstnání na celkový počet pracovních hodin odpovídající aspoň ¾ pracovních dní ve smluvním období.

Dočasná víza H-2B pro pracovníky, kteří nepracují v zemědělství

 • Nikdy byste neměli platit poplatky náborovému pracovníkovi.
 • Musíte obdržet písemnou pracovní objednávku v jazyce, kterému rozumíte. V této objednávce musí být uvedeny podrobné informace o mzdě, trvání práce, pracovní době, benefitech (včetně dopravy, ubytování a jídel nebo prostoru pro vaření) a veškeré srážky z vaší výplaty.
 • Obecně vám zaměstnavatel musí nabídnout zaměstnání na celkový počet pracovních hodin odpovídající aspoň ¾ pracovních dní v každém období dvanácti týdnů.
 • Máte právo být placeni spravedlivě, i když jste placeni úkolově.

Horticulturalist-Banner_10052022

TIP: Váš zaměstnavatel vám musí platit včas. Ve Spojených státech je obvyklá praxe, že zaměstnanci jsou placeni každé dva týdny.

 • Váš zaměstnavatel vám musí buďposkytnout nebo zaplatit dopravu na místo práce z místa, ze kterého jste za prací přicestovali, a základní denní životní prostředky nebo vám musí uhradit přiměřené náklady, když odpracujete polovinu období stanoveného pracovní smlouvou. Dále, když dokončíte celé pracovní období nebo budete z jakéhokoli důvodu vaším zaměstnavatelem propouštěni před skončením vašeho povoleného pracovního období, váš zaměstnavatel vám musí zaplatit dopravu zpět domů, včetně základních životních prostředků. Po vašem zaměstnavateli může být vyžadováno, aby vám během prvního týdne uhradil dopravní náklady na cestu na místo práce a náklady na vízum, pokud vaše mzda minus vaše náklady je nižší než minimální mzda v USA.

Víza J-1 pro výměnné návštěvníky

 • Váš schválený dokument DS-2019 vysvětluje data vašeho programu, kategorie výměny, jméno vašeho sponzora a hostitelskou organizaci, ve které se výměnný program uskuteční.
 • Váš sponzor musí přesně vysvětlit všechny náklady, podmínky a omezení vašeho výměnného programu.

Letní pracovní cesta

 • Pokud nemáte předem zajištěné zaměstnání, váš sponzor vám musí pomoci nalézt zaměstnání po vašem přicestování do Spojených států.

Nurse-Banner_10052022

Stážista nebo školený pracovník

 • Váš sponzor s vámi musí provést pohovor osobně, telefonicky nebo přes web pomocí kamery.
 • Váš sponzor vám musí dát plán umístění stážisty nebo školeného pracovníka (DS-7002), který zahrnuje písemné prohlášení o jakémkoli příjmu, který obdržíte, a shrnutí cílů školení v rámci programu. Musí vám být poskytnuto aspoň 32 hodin práce týdně.
 • Váš sponzor vám musí dát písemné prohlášení o nákladech a poplatcích, které budete muset hradit, a odhad životních nákladů ve Spojených státech.
 • Váš sponzor musí zajistit, abyste měli zdravotní pojištění, ale váš sponzor vám toto zdravotní pojištění nemusí poskytovat ani jej nemusí platit.

Au Pair (výpomoc s dětmi a domácností):

 • Vaše hostitelská rodina vám musí pomoci se zapsat do postsekundární instituce a navštěvovat v ní výuku a zaplatit až 500 USD za náklady na tuto výuku. 
 • Nevyžaduje se od vás, abyste pracovali více než 10 hodin denně nebo 45 hodin týdně.
 • Váš poradce by měl být v pravidelném kontaktu s vámi i vaší hostitelskou rodinou.

TIP: Před cestou si udělejte dvě kopie všech důležitých dokladů, zvláště vašeho pasu a víza USA, vaší pracovní smlouvy a veškerých dalších identifikačních dokladů. Uložte si jednu sadu těchto kopií u někoho ve své zemi, komu věříte, a druhou sadu si vezměte s sebou.

file

VAŠE NEIMIGRAČNÍ VÍZUM

Neimigrační vízum je dokument vlády USA, který povoluje osobám, které cestují do Spojených států, aby požádaly o vstup z určitého důvodu, včetně práce, studia nebo účasti na kulturním výměnném programu. O vízum si musíte zažádat na velvyslanectví nebo konzulátu USA v zahraničí. Když obdržíte neimigrační vízum, můžete cestovat do Spojených států a předložit jej imigračnímu úředníkovi USA ke vstupu. Pokud vyprší datum platnosti víza, bude si muset před dalším vstupem do Spojených států zařídit nové vízum.

Pokud vám bude povolen vstup do Spojených států, imigrační úředník vám dá do pasu razítko a zapíše datum povolení vstupu, třídu povolení vstupu a datum „vstup povolen do“. Pokud si nepodáte žádost o prodloužení pobytu u „U.S. Citizenship and Immigration Service“ (Občanské a imigrační služby USA), budete muset ze Spojených států odcestovat před uplynutím data „vstup povolen do“, aby váš status byl legální. Informace o svém formuláři I-94 najdete zde: https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home.

TIP: Po příjezdu do Spojených států si uložte svůj pas a další cestovní doklady na bezpečném místě, ke kterému budete mít neustále přístup. Odebrání vašeho pasu vaším zaměstnavatelem je ilegální.

OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

Oběti obchodování s lidmi mají nárok na ochranu a služby a také mohou mít nárok na určitou pomoc od vlády. Obchodování s lidmi je trestný čin a spadá pod něj zneužívání dětí pro komerční sex, zneužívání dospělých pro komerční sex pomocí násilí, podvodů nebo donucování a zneužívání jakékoli osoby pro nucenou práci. Pachatelé této trestné činnosti zahrnují ilegální obchodníky s pracovní silou, kuplíře a osoby, které si kupují komerční sex. Tito pachatelé mohou být soudně stíháni na základě federálních a státních zákonů proti obchodování s lidmi. Ilegální obchodníci s pracovní silou a sexem mohou být trestně i občanskoprávně stíháni. Níže uvádíme některé varovné ukazatele, které mohou ukazovat na obchodování s lidmi.

Hrozby a strach

Obchodníci s lidmi a lidé, kteří jim pomáhají, mohou používat hrozby a další zastrašující činnost, abyste se vy a ostatní obávali se pokusit odejít. Například:

 • bití, fyzické zneužívání nebo sexuální zneužívání;
 • hrozba bití, fyzického zneužívání nebo sexuálního zneužívání;
 • zamykání pracovníků nebo zabraňování jim v odchodu z pracoviště nebo místa ubytování;
 • hrozby ublížení vám nebo vaší rodině, pokud se pokusíte odejít, stěžovat si na špatné zacházení, nahlásit situaci úřadům nebo hledat pomoc;
 • hrozby, že můžete být deportováni nebo zatčeni, pokud budete hledat pomoc; nebo
 • hrozby nebo ublížení jiným pracovníkům, kteří se pokusili odejít, stěžovat si, nahlásit situaci úřadům nebo hledat pomoc, nebo hrozby, že kdokoli se pokusí utéct, bude nalezen a přiveden zpátky.

Dluh

Obchodníci s lidmi a lidé, kteří jim pomáhají, mohou požadovat, abyste ke splacení dluhu prováděli práci, služby nebo komerční sex (prostituci). V některých případech je dluh vytvořen a vynucován obchodníkem s lidmi. Je nezákonné používat dluh k donucení, abyste pokračovali v práci, službách nebo komerčnímu sexu či k zabránění vám v odchodu. Obchodníci z lidmi mohou s vaším dluhem manipulovat, aby pro vás bylo těžší jej splatit, a to může vést k vašemu přesvědčení, že musíte zůstat v jejich službách, dokud tento dluh nesplatíte. Příklady manipulací s dluhem zahrnují:

 • uvalení dluhu, který je obtížné nebo nemožné splatit v přiměřeném časovém období a který je nepřiměřený k tomu, co si vyděláte;
 • uvalení dluhu, se kterým jste předem nesouhlasili nebo který je větší než dluh, na kterém jste se dohodli;
 • Odmítnutí použít vaše výdělky ke splacení dluhu;
 • Odmítnutí definovat, jak dlouho byste museli zůstat ve službách obchodníka s lidmi, abyste splatili svůj dluh; Naúčtování plateb za dopravu, ubytování a stravování a dalších poplatků, na kterých jste se předem nedohodli, k dluhu; a
 • Přidávání poplatků, pokut nebo penále za porušení pravidel, za nedostatečný výdělek či neprovedení dostatečné práce, služeb nebo aktů komerčního sexu.

Pravidla a kontroly

Obchodníci s lidmi a lidé, kteří jim pomáhají, mohou používat pravidla a kontroly, které vám a ostatním ztěžují možnost odejít, stěžovat si nebo vyhledat pomoc. Například:

 • pravidla proti odchodu z pracoviště nebo přísná pravidla o tom, kam můžete jít, když nepracujete;
 • pravidla zakazující, abyste měli ve svém držení svůj pas, vízum, rodný list nebo jiné doklady totožnosti;
 • odmítnutí přístupu k dostatečnému jídlu, spánku nebo zdravotní péči; nebo

TIP: Veďte si podrobné záznamy o veškerých nemístných komentářích a/nebo činech vašeho zaměstnavatele vůči vám a zapište si jména a telefonní čísla veškerých svědků.

 • zabraňování, omezování nebo monitorování komunikace s vaší rodinou, dalšími pracovníky, zákazníky nebo jinými osobami mimo pracoviště, jako jsou pracovníci aktivní pomoci právních či sociálních služeb.

Podvody a lži

Obchodníci s lidmi a lidé, kteří jim pomáhají, mohou používat podvody a lži. Například:

 • falešné sliby o typu práce, pracovní době, pracovních podmínkách, ubytování nebo platu;
 • slib dobré práce a pak vyžadování, abyste pracovali delší pracovní dobu, v těžších podmínkách nebo za nižší plat, než vám byl slíben; nebo
 • slib dobré práce a pak nucení, abyste prováděli jiný typ práce, služeb nebo akty komerčního sexu; může sem patřit slib místa přednášejícího na zdravotní škole a pak nucení, abyste pracovali jako zaměstnanci v ubytovně s lékařskou péči pro seniory, nebo slib práce jako chůvy a pak nucení, abyste pracovali jako exotická tanečnice nebo prováděli sexuální komerční akty (prostituci);
 • tvrzení, že nemáte žádná práva;
 • tvrzení, že vám nebudou věřit nebo že budete deportováni, pokud se pokusíte vyhledat pomoc; nebo
 • instruování, abyste lhali o totožnosti obchodníka s lidmi.

Budete deportováni, pokud nahlásíte zneužívání?

Existují programy k ochraně lidí, kteří nahlásí zneužívání. Neměli byste se obávat vyhledat pomoc, i když máte obavy ohledně svého imigračního statusu. Měli byste se poradit s imigračním právníkem, který nepracuje pro vašeho zaměstnavatele.

Pokud se domníváte, že jste obětí obchodování s lidmi nebo jiného vážného trestného činu, včetně znásilnění nebo sexuálního napadnutí, můžete mít nárok na jiný neimigrační status, jako je „T“ (pro oběti obchodování s lidmi) nebo „U“ (pro oběti obchodování s lidmi nebo jiných závažných trestných činů) nebo vám i jinak může být povoleno zůstat dočasně ve Spojených státech. Tyto neimigrační klasifikace byly vytvořeny k ochraně obětí. Mnoho lidí ve Spojených státech si není vědomo neimigračního statusu T nebo U a může být vhodné, abyste o něm lidem, kteří vám pomáhají, řekli.

Jaké služby jsou k dispozici obětem obchodování s lidmi?

 • Oběti obchodování s lidmi ve Spojených státech mohou mít nárok na benefity, služby a podporu v rámci federálních nebo státních programů. Mnoho organizací vám může pomoci s přístupem k těmto službám, které zahrnují zdravotní/zubařskou péči, péči o duševní zdraví, ubytování, právní pomoc pro imigrační záležitosti a další právní potřeby, pomoc se zaměstnáním a veřejné benefity.

TIP: Doporučujeme, abyste si vedli písemné záznamy o veškeré odpracované době. Pořiďte si zápisník a zapište si všechny odpracované dny a hodiny, kolik vám bylo zaplaceno, data, kdy jste platby obdrželi, veškeré srážky z výplaty a důvody těchto srážek.

file

DALŠÍ INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH TÉMATECH NAJDETE NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH:

(Následující webové stránky jsou v angličtině.)

 • Proces žádosti o víza a informace o vašem vízu pro vstup do USA: usvisas.state.gov.
 • Obchodování s lidmi: www.state.gov/j/tip.
 • Výměnný program J-1: j1visa.state.gov.
 • Rovnost a vaše práva nebýt diskriminováni v práci kvůli vaší rase, barvě pleti, náboženskému vyznání, pohlaví (včetně těhotenství), národnostnímu původu, stáří (40 nebo více let), postižení nebo genetických informacím a návod, jak podat stížnost na diskriminaci: www.eeoc.gov.
 • Vaše práva na bezpečnost na pracovišti a informace jak postupovat, pokud se domníváte, že vaše práce je nebezpečná, a chcete si vyžádat kontrolu: www.osha.gov.
 • Jak získat nevyplacenou mzdu od svého zaměstnavatele: webapps.dol.gov/wow.
 • Vaše práva být placeni spravedlivě, včetně toho jak podat stížnost týkající se mzdy: www.dol.gov/agencies/whd/immigration.
 • Vaše právo nebýt diskriminováni kvůli svému občanskému statusu a jak podat stížnost na diskriminaci: www.justice.gov/crt/filing-charge.
 • Vaše právo jak se spojit s ostatními pracovníky, abyste mohli zlepšit své platové nebo pracovní podmínky včetně toho, jak podat stížnosti: www.nlrb.gov.
 • Vaše práva, povinnosti a osvobození od zdravotního pojištění: localhelp.healthcare.gov.

Tato brožura byla vytvořena na základě paragrafu 202 Autorizace zákona Williama Wilberforce pro ochranu obětí obchodování s lidmi z roku 2008, veřejný zákon 110-457.