Rights and Protections for Temporary Workers - Bulgarian

 

.

Wilberforce Collage Image.png

Please call the National Human Trafficking Hotline at 1-888-373-7888 or visit humantraffickinghotline.org if you feel unsafe or are being mistreated.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ВАШИТЕ ПРАВА

Ние сме уверени, че ще имате приятен престой в Съединените щати. Ако обаче се случи нещо лошо, вие имате права и можете да получите помощ!

Вие имате право:

 • да получавате справедливо заплащане;
 • да не ви дискриминират;
 • да не ви тормозят сексуално и да не ви експлоатират сексуално;
 • да имате здравословно и безопасно работно място;
 • да потърсите помощ от профсъюз, имигрантски организации или организации за защита на трудовите права;
 • да напуснете, ако сте подложен(а) на тормоз на работното място.

АКО КЪМ ВАС СЕ ОТНЯСЯТ ЗЛЕ, ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА ГОРЕЩА ЛИНИЯ ЗА ТРАФИК НА ХОРА НА ТЕЛЕФОН 1-888-373-7888 (В САЩ), ИЗПРАТЕТЕ ТЕКСТОВО СЪОБЩЕНИЕ: “HELP” (ПОМОЩ) НА НОМЕР 233733 (В САЩ) ИЛИ ИЗПРАТЕТЕ ИМЕЙЛ НА АДРЕС NHTRC@POLARISPROJECT.ORG.

НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ СА ОБУЧЕНИ СПЕЦИАЛИСТИ, ГОТОВИ ДА ПОМОГНАТ НА ПОВЕЧЕ ОТ 200 ЕЗИКА. НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА КАЗВАТЕ ИМЕТО СИ ИЛИ ДА СЕ ИДЕНТИФИЦИРАТЕ. ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ НАМЕРИТЕ НА УЕБСАЙТА WWW.HUMANTRAFFICKINGHOTLINE.ORG.

 

Ако сте изправени пред непосредствена опасност, обадете се в полицията на телефон 911 (в САЩ). Съобщете за извънредната ситуация и им кажете къде се намирате и от кой телефонен номер се обаждате. Ако не говорите английски, поискайте преводач. Когато полицията пристигне, можете да им покажете тази брошура и да им разкажете за тормоза, на който сте били подложени.

Ако получите неимигрантска виза за домашен помощник A-3, G-5, H, J, NАТО-7 или B-1, по време на интервюто за виза трябва да ви дадат тази брошура. Длъжностното лице от консулството трябва да провери дали сте получили, прочели и разбирали съдържанието на тази брошура, преди да получите визата. Ако не сте разбрали съдържанието, длъжностното лице от консулството трябва да ви предостави брошурата и да я обсъди с вас. Длъжностното лице от консулството трябва също така да отговори на всички ваши въпроси във връзка с информацията в брошурата.

Medical-Worker-Banner_10052022

ВАШИТЕ ПРАВА, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА КАКВА ВИЗА ПРИТЕЖАВАТЕ

Ако смятате, че правата ви са нарушени, съобщете за това на държавна агенция, съюз, неправителствена организация, или друга организация, която би могла да ви помогне. Ако не говорите английски, поискайте преводач.

1. Вашето право на справедливо заплащане

 • Имате право да ви се заплати за цялата извършена от вас работа.
 • На повечето работни места имате право да заработвате поне определената с федерален закон минимална заплата. Повече информация относно настоящата, определена със закон федерална минимална заплата, ще намерите на адрес: https://www.dol.gov/agencies/whd/minimum-wage.
 • Може да имате право да получавате повече от определената с федерален закон минимална заплата, ако:
  • работите в щат, град или окръг, в който минимална заплата е по-висока;
  • вашият договор или визова програма изисква по-голямо възнаграждение.
 • Може да имате право на заплащане за извънреден труд в размер на един и половина пъти размера на вашата часова работна ставка за всички отработени часове над 40 часа седмично. Например, ако вашата редовна часова ставка е $10 на час, вашият работодател може да е длъжен да ви плати $15 за всеки допълнителен час над 40 часа в седмицата.
 • Ако вашият работодател взема пари от заплатата ви, това се нарича удръжка. Вашият работодател е длъжен ясно да ви обясни всяка една удръжка, взета от заплатата ви.

ПРЕПОРЪКА: Вземете със себе си тази брошура за бъдещи справки в Съединените щати.

Field-Worker-Banner_10052022

ПРЕПОРЪКА: В зависимост от продължителността на вашия престой, от вас може да се изисква да имате здравна застраховка, докато сте в Съединените щати. Може също така да имате право на финансова помощ за понижаване на цената на здравната застраховка.

 • Удръжките могат да са незаконни, ако останалата след тях сума е по-малка от законната минимална заплата. Работодателят обикновено няма право да удържа за униформи, оборудване за безопасност, необходими инструменти, консумативи, както и такси за оборудване за работа или набиране на персонал. За някои визови категории трябва да се предоставя безплатно жилище.
 • Законните удръжки включват тези, които вие избирате, като здравни осигуровки, членски внос или аванси от заплатите, както и удръжки, които работодателят е длъжен да направи във връзка със съдебни заповеди за удръжки за издръжка на дете, издръжка на бивш съпруг/а или във връзка със съдебно производство по несъстоятелност. С малки изключения, доходите на притежателите на неимигрантски визи, които работят в Съединените щати, подлежат на облагане с федерални и щатски данъци. Вие и вашият работодател може да се договорите да ви се удържа данък върху дохода от заплатата ви. Обикновено вашият работодател ще удържа от заплатата ви данъци за заетост, които включват социалното осигуряване и данъци за федералната здравна застраховка (Medicare).

2. Вашето право да не бъдете дискриминирани

 • Незаконно е работодателят ви да ви третира зле или различно от другите на работното място въз основа на вашите възраст (ако сте на 40 или повече години), пол, раса, национален произход и етнос, цвят на кожата, религия, генетична информация (включително фамилна анамнеза) или инвалидност. 
 • Вашият работодател не може да се отнася с вас по различен начин заради това, че сте жена или защото сте бременна, кърмите или може да забременеете.

ПРЕПОРЪКА: Преди да заминете за Съединените щати, потърсете съвет от организации на работници мигранти или бивши работници мигранти. От тях можете да получите телефонни номера и имена на лица или организации, с които можете да се свържете, ако имате проблеми или въпроси, когато сте в Съединените щати.

Kitchen-Worker-Banner_10052022

3. Вашето право да не ви тормозят сексуално и да не ви експлоатират сексуално

 • Незаконно е вашият работодател да ви тормози сексуално. Вашият работодател не трябва да прави никакви забележки, които са сексуално обидни или обидни на полова основа.
 • Незаконно е вашият работодател да ви експлоатира сексуално, включително и:
  • да изиска от вас да извършите какъвто и да било сексуален акт;
  • да ви докосва по сексуален начин;
  • да ви кара насила, чрез измама или принуда да извършите какъвто и да било сексуален акт.

4. Вашето право да имате здравословно и безопасно работно място

Като работещ в Съединените щати имате право на безопасни и здравословни условия на труд, включително и:

 • Медицинско лечение: Вие имате право да съобщавате на вашия работодател за трудови злополуки и заболявания. Ако се нараните или разболеете по време на работа, можете да потърсите медицинска помощ. В повечето случаи на наранявания или заболявания, свързани с работата, вашият работодател трябва да осигури безплатно лечение и да заплати част от загубената заплата поради нараняването. Може да се наложи да подадете молба за компенсация поради нетрудоспособност в щата, в който работите.

Construction-Worker-Banner_10052022

 • Защитно оборудване: Ако работите с пестициди, както и около пестициди или опасни химикали, вашият работодател е длъжен да закупи и осигури необходимото за работа защитно оборудване (като респиратор или ръкавици).
 • Обучение: Вие имате право да получавате информация и обучение за опасностите, методите за предотвратяване на вреди и изискванията за безопасност и опазване на здравето, които се отнасят за работното ви място. Обучението трябва да е на език и стилистично ниво, които да можете да разберете.
 • Жилище: Ако работодателят ви осигурява жилище, то трябва да бъде чисто и безопасно. Трябва да ви е позволено да излизате от вашето жилище, когато сте в извън-работно време.
 • Тоалетни: Тоалетните трябва да бъдат чисти и достъпни. Вашият работодател е длъжен да ви предостави необходимия достъп до санитарен възел.
 • Питейна вода: Имате право да ви бъде предоставена чиста питейна вода.
 • Сапун и чистата вода: Имате право да миете ръцете си с вода и сапун, когато ви е необходимо и особено след работа с пестициди/химикали, както и да измивате третираните с пестициди/химикали плодове и зеленчуци.
 • Спешна медицинска помощ: Тъй като е възможно разходите ви поради нараняване или заболяване да бъдат покрити, съобщавайте за тях на работодателя си възможно най-скоро, за да може той да подаде необходимите документи. Когато сте на лекар, в клиника или болница, трябва да поискате копия от документите, свързани с вашето заболяване или нараняване.

Ако работите с пестициди, както и около пестициди или опасни химикали:

 • Имате право да знаете с кои химикали работите и какво е тяхното действие, а вашият работодател е длъжен да ви осигури платено обучение за химикалите на работното ви място.
 • Вашият работодател е длъжен да ви каже къде и кога е пръскано с пестициди и кога е безопасно да се върнете в третираната зона, за да се избегне случаен нежелан контакт с тях. Не стойте в район, третиран с пестициди.

5. Вашето право да потърсите помощ от профсъюз, имигрантски организации и организации за защита на трудовите права

 • С малки изключения имате право заедно с колегите си да искате от вашия работодател да подобри вашите заплата и условия на труд. Повечето работници също имат право да формират профсъюз, да стават членове на профсъюз и да подкрепят профсъюза на работното си място.
 • Когато не сте на работа можете да присъствате на публични речи, митинги и демонстрации в подкрепа на по-високи заплати и по-добри условия на труд на вашето работно място.
 • Вие имате това право, независимо от вашия имиграционен статут. Вашият работодател няма право да предприема действия срещу вас за това че отстоявате правата си.

6. Вашето право да напуснете, ако сте подложени на тормоз на работното място

 • Ако ви тормозят, най-важното нещо за вас е да потърсите безопасност. Не сте длъжни да останете на работата си, ако вашият работодател ви тормози.
 • Въпреки че ако напуснете работодателя си визата ви вече няма да бъде валидна, има възможност да смените визата си или работодателя си. За да направите това може да се наложи да напуснете Съединените щати. След като напуснете работодател, който ви тормози, можете да разчитате на помощ дори и ако визата ви не е валидна.
 • Ако желаете да направите официално оплакване или да заведете дело срещу работодателя си, можете да го направите както докато все още сте на работа, така и след като напуснете работодателя си. Ако в резултат на това работодателят ви предприеме действия срещу вас (или отмъщава), това е в нарушение на закона.

ПРЕПОРЪКА: Правните съвети на вашия работодател, на изпълнителя или на фирмата, която ви е наела на работа, могат да са пристрастни. Потърсете съвет от независим адвокат.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА ВЪЗ ОСНОВА НА ВАШИЯ НЕИМИГРАНТСКИ СТАТУТ

Визи за домашни помощници А-3, G-5, NАТО-7 и B-1

 • Вашият работодател е длъжен да ви осигури трудов договор, който да е в съответствие със законите на САЩ.
 • Договорът трябва да съдържа часовата ставка на домашния помощник. Часовата ставка трябва да е равна или да надвишава най-високата от установените със закон федерална, щатска, или местна минималната работна заплата в САЩ.
 • Работодателят е длъжен да ви предостави договор на език, който разбирате. Уверете се, че знаете условията на договора и не подписвайте какъвто и да било документ, ако не разбирате какво се казва в него.

Допълнителни изисквания към домашните помощници с визи A-3, G-5 и NАТО-7

Договорът трябва да включва поне следните условия:

 • съгласието на вашия работодател да спазва всички закони в САЩ; 
 • информация относно честотата и начина на плащане, работните задължения, седмичните работни часове, празниците, болничните и отпуските и 
 • съгласието на работодателя ви да не ви отнема паспорта, трудовия договор или друга ваша лична собственост.

Временна виза за селскостопански работник H-2A

 • От вас никога не бива да се изисква да плащате такси на лицето/организацията, което/ято ви е намерило/а работата.
 • Трябва да получите писмен договор за работа на език, който разбирате. Той трябва да съдържа подробна информация за заплатата, периода на заетост, работното време, придобивките (включително транспорт, жилище, храна или удобства за готвене), както и всички удръжки от заплатата ви.
 • Имате право на справедливо заплащане, дори и ако ви се плаща на парче.

 • Вашият работодател е длъжен да предостави транспорт или да плати за транспорта и дневните разходи от мястото, от което сте дошли да работите за работодателя, до мястото на работа или да ви възстанови обичайните разходи, след като завършите половината от работата си по договора. След като изпълните договорената работа, вашият работодател е длъжен да ви предостави транспорт или да плати разходите за транспорт за вашето завръщане, както и дневните от мястото на работа до мястото, от което сте дошли да работите за работодателя. От вашия работодател може да се изисква да възстанови през първата работна седмица разходите за пътуването от мястото, от което сте дошли да работите за работодателя, до мястото на работа, включително и разходите за виза, ако сумата, останала след като извадите разходите си от заплатата си, е по-малка от минималната работна заплата в САЩ. Вашият работодател е длъжен също така да осигури безплатен транспорт от предоставеното от него жилище до работното място.
 • Вие сте освободени от данък за социално осигуряване и медицинско обслужване на САЩ върху заплащане за услуги, извършени във връзка с вашата виза H-2A.
 • В общи линии, вашият работодател е длъжен да ви осигури работа за общ брой часове, равняващ се на поне ¾ от работните дни през периода на договора.

Временни неземеделски работни визи H-2B

 • От вас никога не бива да се изисква да плащате такси на специалист по наемане на работа за това, че ви е намерил работа.
 • Трябва да получите писмено нареждане за работа на език, който разбирате. То трябва да съдържа подробна информация за заплатата, продължителността на заетост, работното време, придобивките (включително транспорт, жилище, храна или удобства за готвене), както и всички удръжки от заплатата ви.
 • Най-общо казано, вашият работодател трябва да ви осигури работа за общ брой часове, равняващ се на поне ¾ от работните дни за всеки период от 12 седмици.
 • Имате право на справедливо заплащане, дори ако ви се плаща на парче.
 • Вашият работодател е длъжен да ви предостави транспорт или да заплати за презокеанския ви транспорт и дневните до завършване на половината от срока на договора. Освен това, вашият работодател е длъжен да заплати транспорта и дневните за вашето завръщане, ако завършите договорения период на работа или ако бъдете преждевременно уволнен(a) от работодателя си по каквато и да било причина. Вашият работодател може също да е длъжен да възстанови през първата работна седмица разходите ви за пътуването до населеното място, където ще работите, и разходите за виза, ако сумата, останала след като извадите разходите си от заплатата си, е по-малка от минималната работна заплата в САЩ.

1664992912537.png

ПРЕПОРЪКА: Вашият работодател трябва да ви плаща навреме. В Съединените щати на работниците обикновено се заплаща веднъж на всеки две седмици.

Визи J-1 за посещение на разменни начала

 • Във вашия одобрен формуляр DS-2019 са посочени датите на вашата програма, категорията на обмен, името на вашия спонсор и организацията домакин, където ще се проведе вашата програма за обмен.
 • Вашият спонсор трябва да обясни точно всички разходи, условия и ограничения на вашата програма за обмен.

Лятна програма за работа и пътуване в САЩ

 • Ако не разполагате с предварително осигурено работно място, вашият спонсор трябва да ви помогне в намирането на работа, след като пристигнете в Съединените щати.

Стажант или обучаем

 • Вашият спонсор е длъжен да ви интервюира лично, по телефона, или чрез уеб камера. 
 • Вашият спонсор е длъжен да ви даде план за стаж или назначаване като обучаем (формуляр DS-7002), който включва писмена декларация за доходите, които ще получите, и кратко обобщение на целите на обучението по програмата. Трябва да работите поне 32 часа на седмица.
 • Вашият спонсор е длъжен да ви уведоми писмено за точните суми на разходите и таксите, които ще трябва да плащате и да ви даде приблизителна оценка на разходите за живот в САЩ.
 • Вашият спонсор е длъжен да гарантира, че имате медицинска застраховка, въпреки че не е длъжен да осигури или да плати за тази застраховка.

Nurse-Banner_10052022

Au Pair/Детегледачка или домашна помощница:

 • Вашето семейството-домакин е длъжно да ви помогне да се запишете за курсове в учебно заведение за след-гимназиално образование и да ги посещавате, както и да плати до $500 от разходите за тези курсове.
 • Не сте длъжни да работите повече от 10 часа на ден или 45 часа седмично.
 • Вашият курсов съветник трябва редовно да поддържа контакт с вас и с вашето семейство домакин.

ПРЕПОРЪКА: Преди пътуването направете по две копия на всички важни документи, особено на паспорта си и визата за САЩ, вашия трудов договор, както и всички допълнителни документи за самоличност. Дайте един комплект от тези копия на някой, на когото имате доверие в родната си страна, а другия комплект вземете със себе си.

file

ВАШАТА НЕИМИГРАНТСКА ВИЗА

Неимигрантската виза е държавен документ на САЩ, който позволява на частни лица, които пътуват до САЩ, да поискат влизане с определена цел, включително за работа, обучение или за участие в програма за културен обмен. Кандидатстването за виза става в посолство на САЩ или в консулство в чужбина. След като получите неимигрантска виза, можете да пътувате до САЩ и да я представите на имиграционен служител на САЩ за допускане. Ако вашата виза изтича, трябва да кандидатствате за нова виза, преди да влезете отново в Съединените щати.

Когато сте допуснати до Съединените щати, служител на имиграционната служба ще подпечата паспорта ви и ще отбележи датата на допускане, класа на допускане и крайния срок на престоя. По закон трябва да напуснете Съединените щати преди крайния срок, посочен на разрешителното за престой I-94, освен ако сте подали молба за удължаване на престоя към службата за гражданство и имиграция на САЩ. Информация за вашето разрешително I-94 можете да намерите на адресhttps://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home.

ПРЕПОРЪКА: След като пристигнете в САЩ, съхранявайте паспорта си и другите документи за пътуване на сигурно място, където имате достъп до тях по всяко време. Незаконно е работодателят ви да задържа паспорта ви.

ТРАФИК НА ХОРА

Жертвите на трафик на хора имат право на защита и услуги, а също така могат да отговарят и на изискванията за някои програми за обществена помощ. Трафикът на хора е престъпление, включващо експлоатация на деца с цел търговия със секс, експлоатация на възрастни за платен секс чрез използване на сила, измама или принуда и експлоатация на всякакви други хора с цел принудителен труд. Извършителите на такава експлоатация, между които са трафикантите на работници, сводниците и купувачите на платен секс, подлежат на наказателно преследване по федералните и щатски закони за борба с трафика на хора. Трафикантите на работници и секс трафикантите могат да бъдат подвеждани под наказателна отговорност, а също така и гражданска отговорност. По-долу са посочени някои признаци, които могат да бъдат свързани с трафик на хора.

Заплахи и страх

Трафикантите и хората, които им помагат, могат да използват заплахи и други действия, с които да накарат вас или други лица да се страхувате да напуснете. Например:

 • побои, физически или сексуален тормоз;
 • заплахи с побой, физически или сексуален тормоз;
 • заключване или възпиране на работник от напускане на работното място или жилището;
 • заплахи за разправа с вас или вашето семейство, ако се опитате да напуснете, да се оплачете от малтретиране, да докладвате за ситуацията на властите или да потърсите помощ;
 • заплахи, че биха могли да ви депортират или арестуват за търсене на помощ или
 • заплахи или посегателства срещу други работници, които са се опитвали да напуснат, да се оплакват, да докладват за ситуацията или да търсят помощ, или заплахи, че всеки, който се опитва да избяга, ще бъде намерен и върнат обратно.

Дълг

Трафикантите и хората, които им помагат, могат да изискват вие да работите, да предлагате услуги или да извършвате сексуални актове с търговска цел (проституция) за да погасите дълг. В някои случаи дългът се създава и налага от трафиканта. Противозаконно е да се използва дълг, за да ви принуждават да продължавате да работите, да предлагате услуги, да изпълнявате сексуални актове с търговска цел или да ви пречат да напуснете. Трафикантите могат да манипулират вашия дълг с цел да направят изплащането му по-трудно и могат да ви накарат да мислите, че сте длъжни да останете на разположение на трафиканта, докато се изплати дългът. Примерите за манипулиране на дългове включват:

 • налагане на дълг, който е трудно или невъзможно да се изплати в приемлив срок, и който е несъразмерен с това, което вие ще заработите;
 • налагане на дълг, с който не сте се съгласили предварително, или който е по-голям от дълга с който сте се съгласили;
 • отказ да се приспадат приходите ви за изплащане на дълга;
 • отказ да се определи колко дълго ще трябва да останете в услуга на трафиканта, за да изплатите дълга;
 • добавяне на такси за транспорт, подслон, храна и такси по дълга, с които не сте се съгласили предварително и
 • добавяне на такси, глоби или санкции за нарушаване на правилата, за недостатъчно заработване или за неизвършване на достатъчно работа, услуги или сексуални актове срещу заплащане.

ПРЕПОРЪКА: Водете си подробни записки за всяка неуместна забележка и/или действие на работодателя ви срещу вас и записвайте имената и телефонните номера на всички свидетели.

Правила и контрол

Трафикантите и хората, които им помагат, могат да използват правила и различни начини на контрол, за да затруднят вас и другите като вас да напуснете, да се оплаквате или да потърсите помощ. Например:

 • правила, забраняващи напускането на работното място или строги правила за това къде е разрешено да ходите, когато не сте на работа;
 • правила, забраняващи съхраняването от вас на собствения ви паспорт, виза, удостоверение за раждане или други документи за самоличност;
 • отказ на достъп до достатъчно храна, сън или медицинска помощ, или
 • предотвратяване, ограничаване или наблюдение на комуникациите със семейството ви, с други работници, с клиенти или с други лица, които не работят на мястото, където работите, като например служители на организации за правна помощ или социална помощ.

Измама и лъжи

Трафикантите и хората, които им помагат, могат да използват лъжи и измама. Например:

 • Дават ви лъжливи обещания за вида работа, работното време, условията на работа или живот, или заплащането.
 • Обещават ви добра работа, а след това изискват от вас да работите повече часове на ден, при по-тежки условия или за по-малко заплащане, отколкото са ви обещали.
 • Обещават ви добра работа, а след това ви карат да работите нещо друго или да предлагате услуги или сексуални актове срещу заплащане; такива обещания могат да включват обещанието за работа като медицинска сестра професор, след което да ви принуждават да работите като обикновен служител в старчески дом или обещанието да работите като бавачка, а след това да ви принуждават да се занимавате с екзотични танци или сексуални актове срещу заплащане (проституция).
 • Казват ви, че нямате никакви права.
 • Казват ви, че никой няма да ви повярва или че ще бъдете депортирани, ако се опитате да потърсите помощ.
 • Инструктират ви да лъжете за самоличността на трафиканта.

Ще бъдете ли депортирани, ако подадете сигнал за тормоз?

Има програми за защита на хората, които докладват за тормоз. Не трябва да се страхувате да потърсите помощ, дори и да имате имиграционни проблеми. Трябва да се консултирате с имиграционен адвокат, който не работи за вашия работодател.

Ако смятате, че сте жертва на трафик на хора или на друго тежко престъпление, включително изнасилване или сексуално посегателство, може да отговаряте на изискванията за различен неимигрантски статут, като “Т” (за жертви на трафик на хора) или “U” (за жертвите на трафик или други тежки престъпления) и по този начин да получите временно разрешение да останете в САЩ. Тези неимигрантски категории са създадени за защита на жертвите на престъпления. Тъй като много хора в САЩ не са запознати с неимигрантския статут T или U, може да се наложи да кажете за тях на хората, които ви помагат.

Какви услуги се предлагат на жертвите на трафика на хора?

 • Жертвите на трафик на хора в Съединените щати могат да получават обезщетения, услуги и имиграционни облекчения, предлагани от федерални и щатски програми. Много организации могат да ви помогнат да получите достъп до тези услуги, които включват медицинска/стоматологична помощ, грижи за психичното здраве, жилище, правна помощ за имиграция и друга правна помощ, помощ за намиране на работа и социални помощи.

ПРЕПОРЪКА: Добре би било да си водите записки за цялото време, през което работите. Купете си една тетрадка и записвайте всички дни и часове, които сте работили, колко ви е било платено, датите, на които сте получили заплащане, всякакви удръжки, взети от вашата заплата, както и причините за тези удръжки.

file

ЗА ПОВЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ САЙТОВЕ:

(Уебсайтовете по-долу са на английски език.)

 • Процесът на кандидатстване за виза и вашата виза за САЩ: usvisas.state.gov.
 • Трафик на хора: www.state.gov/j/tip.
 • Програма за обмен с виза J-1: j1visa.state.gov.
 • Равнопоставеност и вашето право да не бъдете подлагани на дискриминация на работното място заради вашата раса, цвят на кожата, религия, пол (включително бременност), национален произход, възраст (40 или повече години), инвалидност или генетична информация, както и правото да подадете оплакване във връзка с дискриминация: www.eeoc.gov.
 • Вашето право на безопасно работно място и правото ви да поискате проверка, ако мислите, че вашата работа е опасна: www.osha.gov.
 • Как да получите неизплатени заплати от работодателя си: webapps.dol.gov/wow.
 • Вашите права за справедливо заплащане, включително и как да подадете жалба във връзка със заплатата си: www.dol.gov/agencies/whd/immigration.
 • Вашето право да не бъдете обект на дискриминация поради това, че не сте гражданин на САЩ и как да подадете жалба за дискриминация: www.justice.gov/crt/filing-charge.
 • Вашето право да се обединявате с други работници с цел подобряване на заплащането ви или условията на труд, включително и как да се подаде оплакване: www.nlrb.gov.
 • Вашите права, задължения, както и освобождаване от задължението за здравно осигуряване: localhelp.healthcare.gov.

Тази брошура е изготвена съгласно раздел 202 от Преупълномощения закон на Уилям Уилбърфорс за жертвите на трафик и тяхната защита от 2008 г., Обществен закон 110-457.